Omgeving

‘Poldergoed’ is gelegen in een van de oudste polders van ons land. Het is nu een natuurreservaat met broedplaatsen van veel soorten water- en weidevogels, een fourage- en overwinteringsgebied voor trekvogels dat is aangewezen als speciale beschermingszone op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De polder Arkemheen is onderdeel van het Nationaal landschap Arkemheen-Eemland.

Natuur- en vogelliefhebbers kunnen hier dus hun hart op halen. Kieviten, grutto’s en tureluurs zijn, in het voorjaar, volop aanwezig. En op een kleine afstand van 300 meter ligt het randmeer ‘Nuldernauw’ waar zeer veel soorten watervogels zijn. Op ons erf nestelen elk jaar weer veel zwaluwen, zowel de boeren- als de huiszwaluw.

Fietsers en wandelaars kunnen door het vlakke hollandse landschap een bezoek brengen aan stoomgemalen, dorpjes of een van de stranden aan het Veluwemeer.

Poldergoed is een officieel ‘Rustpunt’ voor fietsers en wandelaars. Lees hier voor meer informatie.
Wat er in de omgeving nog meer te ontdekken valt, kunt u vinden op de volgende sites:Call Now Button